نمایندگی مرکزی تعمیرات مایکروویو

تعمیر تخصصی اشعه لیزر سولاردام ( مایکروویو )

تعمیر تخصصی و نصب چراغ داخل هالوژن سولاردام ( مایکروویو)

تعمیر تخصصی کانوکشن سولاردام ( مایکروویو)

تعمیر تخصصی برد پنل سولاردام ( مایکروویو )

تعمیر تخصصی المنت داخلی سولاردام ( مایکروویو)

تعمیر تخصصی فن داخلی سولاردام ( مایکروویو)

تعمیر تخصصی مگنترون و قطعات ولتاژ سولاردام ( مایکروویو)

عیب یابی انواع سولاردام ( مایکروویو )

نمایندگی تعمیرات سولاردام ( مایکروویو ) ال جی

نمایندگی تعمیرات سولاردام ( مایکروویو ) بوش

نمایندگی تعمیرات سولاردام ( مایکروویو ) دوو

نمایندگی تعمیرات سولاردام ( مایکروویو ) سامسونگ