نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی

تعمیرات تخصصی، عیب یابی و سرویس انواع چرخ خیاطی های خانگی ( برقی، دستی ، قدیمی) چرخ خیاطی های صنعتی و نیمه صنعتی ( زیگزال؛ راسته، میان دوز و... )

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی های برندهای داخلی و خارجی از جمله :

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی ژانومه

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی سینگر

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی تویوتا

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی هسکوارتا

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی پفاف

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی برادر

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی المپیا

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی جکوار

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی کاچیران

نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی مارشال