خطاها و علتهای آن در ماشین لباسشویی دوو

خطاهای رایج در ماشین لباسشویی دوو

 

کدخطا

   شرح خطا

                           علت

                 راه حل

IE

   خطای ورود آب

  شیرآب بسته است – فیلتر ورودی

شیرآب را بازکنید- فیلتر سیرورودی راتمیزکنید

حسگرسطح آب(حسگرفشار) خراب است

موتور تخلیه هنگام تامین آب روشن است

PCB سطح آب را بررسی نمیکند.

  شیرآب را بازکنید- فیلتر شیرورودی راتمیزکنید

حسگر سطح آب ( حسگر فشار ) را تعویض کنید.

موتور تخلیه را تعویض کنید. PCB راتعویض کنید.

OE

  موتور تخلیه یا پمپ  تخلیه

  www.pyadak.com

 لوله تخلیه پیچ خورده یا خم شده است.

 موتور تخلیه محصولی بی کیفیت است.

 شیر ورودی هنگام تخلیه باز است.

 حسگرسطح آب محصولی بی کیفیت یاخراب است

PCB  سطح آب را بررسی نمیکند.

 لوله تخلیه را تمیز و صاف کنید.

 موتور تخلیه را تعویض کنید.

 شیر ورودی را تعویض کنید.

 حسگر سطح آب را تعویض کنید.

PCB  راتعویض کنید.

UE 

     خطای عدم بالانس

  هنگام چرخش البسه دریک سوی درام انباشته میشود

مقدار البسه را مجددا تنظیم کنید.

LE

    خطای در باز

دکمه شروع/توقف را هنگامیکه دربازاست بزنید

در را ببندید.  قفل در محصولی بی کیفیت است.

PCB قفل در رابررسی نمیکند.

قفل در را تعویض کنید.

PCB راتعویض کنید.

E2

 خطای جریان آب زیاد

(خطای سرریز)

  www.pyadak.com

 آب دائما وارد ماشین میشود.

 شیرآب مشکلی نداردبلکه حسگرسطح   آب بی کیفیت است.

 موتور تخلیه کار نمیکند.

  شیر ورودی را تعویض کنید.

 حسگر سطح آب را تعویض کنید.

 موتور تخلیه را تعویض کنید

E4

      خطای نشت اب

 آب از تاب یا لوله تخلیه نشت میکند.

بررسی کنیدکدام نشتی دارد و تعویضش کنید.

 E5

خطای ولتاژ بالا

لباسها بین لاستیک درب و درام گیرکرده اند

PCB برد خراب است

لباسها را خارج کرده و تنظیم کنید

PCB برد را عوض کنید

E6

خطای EMG

لباسها بین لاستیک درب و درام گیرکرده اند

PCB برد خراب است

موتور خراب است

لباسها را خارج کرده و تنظیم کنید

PCB برد را عوض کنید

موتور را عوض کنید

 E7 

 خطای جهت 

موتور در خلاف جهت اصلی کار چرخش را انجام میدهد.

IC هال موتور محصولی بی کیفیت است.

 PCB یا موتور را بررسی کنید.

خود موتور یا IC هال موتور را تعویض کنید.

 E8

 خطای موتور

اتصالات موتور درست نیست

موتور کار نمیکند

اتصال موتور را بررسی کنید

موتور را تعویض کنید

E9

خطای حسگر فشار

 حسگر سطح آب بی کیفیت است

حسگر سطح آب را تعویض کنید

H2

خطای ترمیستور

ترمیستور شستشو بی کیفیت یا خراب است

اتصالات ترمیستور درست نیست

 

ترمیستور را تعویض کنید

اتصالات ترمیستور را بررسی کنید

H4

خطای گرمادهی بیش ازحد ترمیستور

هیترهنگامیکه آب در تاب نیست کارمیکند

ترمیستور شستشو بی کیفیت یا خراب است.

سطح آب را بررسی کنید

ترمیستور را تعویض کنید

H5

خطای دمای آب

درموارد پشم وابریشم دمای آب بیش از۴۵درجه است

( ترمیستور شستشو بی کیفیت یل خراب است )

  ترمیستور را تعویض کنید

  www.pyadak.com

H6

خطای هیتر

هیتر کار نمیکند( دمای ماشین بعداز ۱۵ دقیقه از ۲ درجه بیشتر نمیشود.)

هیتر را تعویض کنید

H8

خطای گرمادهی بیش از حد هیتر

 هیترهنگامیکه آب در تاب نیست کارمیکند

سطح آب و هیتر را بررسی کنید

PFE

خطای فیلتر پمپ

فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است

پمپ تخلیه هنگام چرخش کار نمیکند

مواد شوینده بیش از حد به کار رفته است

لوله تخلیه در ارتفاع بیش از ۱ متر ازسطح قرارگرفته است

فیلتر را تمیز کنید

پمپ تخلیه را تعویض کنید

به مقدار مناسب از مواد شوینده استفاده کنید

لوله تخلیه را در ارتفاع کمتراز ۱ متر قراردهید.