کد خطا کولر گازی تکامسه

خطاهای کولر گازی تکامسه

برای سرویس کولر گازی ، تعمیر کولر گازی و نصب کولر گازی تکامسه به ارور های آن دستگاه نیاز است که در زیر آمده است.

فرم درخواست آنلاین تعمیرات کولر گازی تکامسه

کد خطا 1

شرح خطا: خطا در سنسور دمای کویل واحد خارجی.

راهنما: سنسور دما بیرون ارتباط ندارد – سنسور دمای بیرون ایراد دارد- برد داخلی خطا دارد.

کد خطا 33

شرح خطا: خطای سنسور دمای اتاق

راهنما : سنسور دمای داخلی معیوب یا ارتباط ندارد – برد داخلی خطا می دهد.

کد خطا 34

شرح خطا: خطای سنسور دمای کندانسور.

راهنما : سنسور دمای یونیت معیوب یا اتصال برقرار نیست – ارتباط نمایشگر و برد قطع می باشد- برد داخلی می تواند ایراد داشته باشد.

کد خطا 38

شرح خطا: خطای برنامه برد – دستگاه داخلی EEPROM .

راهنما : چیپ EEPRM اتصال ندارد و یا نیاز به برنامه ریزی مجدد.

کد خطا 39

شرح خطا: ایراد در فن داخلی

راهنما : احتمال گیر مردن موتور فن.

کد خطا 41

شرح خطا: خطای محافظ زمین یونیت داخلی

راهنما : برد داخلی ایراد دارد.

کد خطا 42

شرح خطا: محافظت سرمایش زیاد

راهنما: ایرد می تواند از معیوب بودن سنسور پایپ باشد که باعث تشخیص اشتباه دما می شود.

کد خطا 43

شرح خطا: محافظت گرمایش زیاد

راهنما : ایرد می تواند از معیوب بودن سنسور پایپ باشد که باعث تشخیص اشتباه دما می شود.

کد خطا E2

شرح خطا: محافظت گرمایش زیاد

راهنما : ایرد می تواند از معیوب بودن سنسور پایپ باشد که باعث تشخیص اشتباه دما می شود.

کد خطا E4

شرح خطا: وقتی سرعت فن داخلی بیش از 200 دور در دقیقه باشد این خطا نمایش داده می شود.

کد خطا EA

شرح خطا: ارتباط بین برد نمایشگر قطع می باشد

راهنما: کابل ارتباطی اتصال درستی ندارد.