کد خطا و مشکلات در کولر گازی هومکسکولر گازی هومکس

درخواست فرم آنلاین تعمیرات کولر گازی هومکس

طاهای اسپلیت هومکس:
موتور فن کولر گازی هنگامی که دچار خرابی میشود دستگاه اسپلیت هومکس ارور e3 را در نمایشگر خود نشان خواهد داد
ارور e1در اسپلیت هومکس:
هنگامی که اسپلیت ارور ای یک میزند نشاندهنده خرابی سنسور دستگاه میباشد
ارور e3اسپلیت هومکس:
این ارور در اسپلیت ایستاده دیده میشود که نشان دهنده خرابی برد بیرونی دستگاه اسپلیت هومکس میباشد .
کد اسپلیت هومکس
کولر گازی هومکس هنگامی که برد دستگاه تعویض میشود تکنسین اسپلیت هومکس باید حتما به اسپلیت کد بدهد که دستگاه فرمان بگیرد در غیر این صورت کلیه چراغ های اسپلیت هومکس همزمان چشمک میزند.
ما از مشتریان عزیزی که اسپلیت
هومکس استفاده میکنند خواهشمندیم در زمینه سرویس سالیانه دستگاه خود اقدام نمایند زیرا اسپلیت هومکس بعد از مدتی که کار میکند داخل کندانسور و اواپراتور آن گردو غبار و کثیفی وارد میشود و در صورتی که تمیز نشود به دلیل سرد وگرم شدن دستگاه این گردو خاک ها محکم به بدنه دستگاه میچسبد و بعد از مدت طولانی امکان جدا شدن آن وجود نخواهد داشت.
مک کوی در طول دو دهه که به تولید اسپلیت میپردازد تلاش های بسیاری در زمینه بر طرف کردن اشکالات اسپلیت پرداخته .که اکنون هیچ اشکالی نمیتوان روی اسپلیت اینورتر هومکس گذاشت .
تکنسین های شرکت سرماسیستم همواره با پیشرفت هومکس و عرضه مدل به مدل هومکس با دوره هایی که شرکت سرماسیستم برگذار میکند از نحوه باز کردن دستگاه و رو 

د خطا E1

شرح خطا: تراشه است که محتویات آن قابل برنامه ریزی و احتمال پاک شدن دارد EEPROM.

کد خطا E2

شرح خطا: خطای قطع سیگنال ( صفر ).

کد خطا E3

شرح خطا: خرابی الکتروموتور یونیت داخلی /عدم وجود فیدبک الکتروموتور داخلی.

کد خطا E5

شرح خطا: قطع بودن سنسور اتاق اتصال کوتاه.

کد خطا E6

شرح خطا: قطع بودن سنسور لوله / اتصال کوتاه.

کد خطا E7

شرح خطا: خرابی سنسور آتدور / از حساسیت افتادن.

کد خطا E8

شرح خطا: عادی نبودن سرعت الکتروموتور بیرونی.

کد خطا E9

شرح خطا: نمایان شدن خطا در ارتباط بین ایندور / آتدور.

کد خطا EC

شرح خطا: نشت گاز.

کد خطا : دو بار چشمک زن

شرح خطا: خطای قطع سیگنال (صفر).

کد خطا : دو بار چشمک و روشن ماندن چراغ زمان سنج

شرح خطا: نشت گاز.

کد خطا : سه بار چشمک

شرح خطا: خرابی الکتورموتور یونیت داخلی / عدم وجود فیدبک الکتروموتور داخلی.

کد خطا : شش بار چشمک

شرح خطا: قطع بودن سنسور لوله / اتصال کوتاه.

کد خطا : نه بار چشمک

شرح خطا: نمایان شدن خطا در ارتباط بین ایندور / آتدور.

کد خطا هشت بار چشمک

شرح خطا: عادی نبودن سرعت الکتروموتور بیرونی.

کد خطا : هفت بار چشمک

شرح خطا: خرابی سنسور آتدور / از حساسیت افتادن.

کد خطا پنج بار چشمک

شرح خطا: قطع بودن سنسور اتاق اتصال کوتاه.

کد خطا یک بار چشمک

شرح خطا: تراشه ایست که محتویات آن قابل برنامه ریزی و احتمال پاک شدن دارد EEPROM.