عیب های عمومی کولر گازی SAM:

درخواست فرم آنلاین نعمیرات و سرویس کولر گازی SAM

 1. چرا کولر باد گرم میزند. علت رفع عیب.

 2. چرا باد کولر سرد و گرم میشود. علت رفع عیب ( بعد از نیم ساعت خنک کردن دو ساعت باد گرم میزند مجددا خنک میشود)

 3. پرتاب باد کولر کم است. علت و راهکار

 4. سر و صدای موتور بیرونی کولر گازی

 5. سر و صدای پنل کولر گازی.

 6. تنها نیمی از پنل باد خنک میزند.

 7. گرمایش کولر کار نمیکند.

 8. کولر را که روشن میکنیم کنتور میپرد.

 9. ابریزش کولر گازی علت و راه حل.

 10. خنکی کم کولر گازی

چرا کولر گازی باد گرم میزند؟

در این مقاله به بررسی اولین مورد تا حد ابتدایی میپردازیم. وقتی کولر را روشن میکنم بادش گرم است مانند باد پنکه اصلا خنک نمیکند:

توضیح اینکه عموما:

۱٫وقتی موتور بیرونی کولر گازی به کار نیافتد.

۲٫کولر ما خالی از گاز باشد.

این مورد پیش می اید. حالا چرا موتور(کمپرسور) به کار نمیافتد:

 1. خازن راه انداز کمپرسور خراب است ( انرا تعویض کنید)

 2. موتور گیرپاچ کرده و قادر به حرکت نیست ( انرا توسط هارد استارت راه اندازی کنید. یعنی یک شک با خازن با ظرفیت بالاتر به ان وارد کنیم. نحوه ی این کار تنها یک هارد استارت را با خازن راه انداز دستگاه موازی کنید.)

 3. سنسور اتاقی خراب است ( انرا تعویض کنید)

 4. برد خراب است ( پتانسیومتر روی برد خراب است)

 5. سیم های سر کمپرسور اب شده. (گاهی بعلت امپر بالایی که موتور میکشد سیم های سر کمپرسور اب میشود. انرا درست ببندید.

اما وقتی مطمانیم کمپرسور به کار افتاده اما باز خنکی نداریم. در اینجا دستگاه خالی از گاز است . با دستگله وکیوم هوا و رطوبت سیستم را خالی کرده با گاز مناسب از گاز پر میکنیم.

 

درخواست فرم آنلاین نعمیرات و سرویس کولر گازی SAM